ჩვენ შესახებ

სერვანტესის სახელობის გიმნაზია აია – ჯესსის მისიაა თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამის საგანმანათლებლო გარემოში, ინგლისური და ესპანური ენების, მათემატიკის, ფიზიკის, ბუნებისმეტყველების გაძლიერებული სასწავლო პროგრამებითა და ინოვაციური მიდგომებით, აღზარდოს ქართული და მსოფლიო კულტურის ღირებულებების მატარებელი თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებასა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი პიროვნება.

4000
მოსწავლე
45
სერთიფიცირებული მასწავლებელი
700
ახალი მოსწავლე
43
კონკურში გამარჯვება

სკოლა თავისი საქმიანობით ამკვიდრებს ხელსაყრელ გარემოს სკოლის თითოეული წევრის შესაძლებლობების რეალიზაციისათვის:

რუსუდან ბოლქვაძე, დამფუძნებელი

თანამშრომლობა

ზრუნავს სკოლის პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებასა და მათ შორის თანამშრომლური გარემოს შექმნაზე.

მოსწავლეთა პოტენციალის რეალიზების,შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების განვითარების უზრუნველმყოფი სისტემის ჩამოყალიბებისათვის, სასწავლო  და სააღმზრდელო პროცესის დაგეგმვისას თანამშრომლობს მათთან, ითვალისწინებს მათ მიღწევებსა და  სურვილებს

მართვისას იყენებს ისეთ აქტივობებს, რომელიც ხელს შეუწყობს მშობელთა ჩართულობის ამაღლებას სკოლის ცხოვრებაში.

აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან და მათთან ერთად უზრუნველყოფს თანამედროვე საზოგადოების მოთხოვნათა შესაბამის კონკურენტუნარინ საგანმანთლებლო  და სააღმზრდელო პროგრამების განხორციელებას.

ნოვატორული მიდგომები

სკოლა საქმიანობისას ეფექტურად იყენებს რესურსებს თავისი განვითარებისათვის.

აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოს საზღვრებს გარეთ საგანმანათლებლო ორგანიზაციებთან და უზრუნველყოფს მოსწავლეთა მაქსიმალურ ჩართულობას საერთაშორისო დონეზე.

მუდმივად ზრუნავს თავის პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებაზე

ხელს უწყოფს თანამედროვე ცოდნისა და ტექნოლოგიების გავრცელებას, როგორც მოსწავლეებში, ასევე სკოლის თანამშრომლებთან.

გაიცანი ჩვენი გუნდის წევრები

შემოუერთდი ჩვენ გუნდს
Screen Shot 2019-09-27 at 7.31.49 PM

ლელა ბოჭოიძე

დამფუძნებელი
ნონა ბოლქვაძე

ნონა ბოლქვაძე

დამფუძნებელი
Screen Shot 2019-09-27 at 7.34.22 PM

რუსუდან ბოლქვაძე

დირექტორი
ქართულიEnglishEspañol